Nieuws

G32 wil steun kabinet voor gezamenlijke Smart City strategie

De Nationale Smart City strategie is een co-productie van ruim 140 stakeholders van steden, bedrijven en kennisinstellingen. Deze werd vandaag aangeboden aan premier Mark Rutte die om deze toekomstvisie had gevraagd. G32-steden hebben bijgedragen aan de strategie. Wethouders Erik de Ridder van Tilburg en Menno Tigelaar van Amersfoort hebben namens de G32 verklaard met de G5 en het Rijk te willen samenwerken aan de verdere ontwikkeling van Smart Cities.

Smart Cities dragen bij aan oplossingen voor verstedelijking, klimaatverandering, arbeidsparticipatie en mobiliteit. De Nationale Smart City strategie bevat voorstellen om de internationale concurrentiekracht te vergroten en de kwaliteit van leven te verbeteren. Steden nemen hierin het voortouw. Een aantal voorbeelden:

Enschede heeft grote sociale en economische opgaves en kansen, waar technologie een grote rol speelt, gebundeld in een Smart City aanpak. In de regio is er een grote spin off van de kennisinstellingen met veel technologische startups. Enschede is de basis van Bluetooth, Booking.com, Thuisbezorgd. Enschede wil haar broedplaatsfunctie als Smart City nog verder versterken met  living lab locaties zoals Techbase voor het experimenteren met drones, en de UT campus. Andere projecten in Enschede zijn pilots met data in de binnenstad en op het gebied van stedelijke veiligheid.   

Groningen wil zich profileren als slimme fiets-stad. Samen met bedrijven en kennisinstellingen worden fietsbewegingen in kaart gebracht en toegankelijk gemaakt voor ontwikkelaars van nieuwe slimme producten en diensten; met als doel dat fietsen makkelijker, sneller en leuker wordt.

Amersfoort realiseert haar Smart City ambities over drie sporen,

  1. een digitale infrastructuur (aanleg van een smart grid met lantaarnpalen, connectiviteit met Lora en wifi en de (door)ontwikkeling van een platform voor het ontsluiten van (open)data)
  2. projecten voor het ontwikkelen van toepassingen voor maatschappelijke vraagstukken op het gebied van veiligheid (predictive policing), verkeer (smart parking)  duurzaamheid (luchtkwaliteit) en economie (binnenstad). en
  3. samenwerking en inspiratie, initiatieven voor kennisdeling met bedrijven, kennisinstellingen en inwoners, in de vorm van kennissessies, presentaties, workshops e.d.

In Helmond wordt met het plan Brainport Smart Village een nieuw te ontwikkelen deel van het stadsdeel Brandevoort ontwikkeld tot slimme wijk waar de gemeente bedrijfsleven en regiopartners uitnodigt om een proeftuin te creëren voor het testen van smart city technologie.

Ede, Wageningen, Wageningen UR en de provincie Gelderland ontwikkelen de KennisAs Ede-Wageningen als samenhangend internationaal kenniscentrum op het gebied van voeding. Op de KennisAs volop aandacht voor verbindingen en nieuwe technologie; o.a. de WE-pods, het eerste zelfrijdende voertuig op de openbare weg in Nederland tussen station Ede-Wageningen en de campus van Wageningen UR.

De steden vragen om een actieve rol van het Rijk om het landelijke Smart City ecosysteem te versterken. De steden vragen van het Rijk erkenning van het belang van Smart Cities, investeringen, ruimte om te experimenteren, het faciliteren van opschaling en een internationale profilering.

Blader via deze link door de NL Smart City Strategie.

Afbeelding verwijderd.

 

Bekijk het filmpje Smart City Strategy presented