Nieuws

G32 vraagt boter bij de vis

Het gaat economisch beter met Nederland en daar heeft de nauwe samenwerking van Rijk en steden stevig aan bijgedragen. Het is daarom belangrijk dat de steden kunnen doorpakken bij het bereiken van economische groei en een gezonde schatkist, vindt G32-voorzitter Ferd Crone naar aanleiding van de Miljoenennota 2018.

"We vragen nu om investeringsruimte in veiligheid (denk aan ondermijnende criminaliteit), bereikbaarheid, sociaal domein en energietransitie. Niet in het belang van de portemonnee van de gemeenten, maar in het belang van de burgers."

Het nieuwe kabinet zal moeten zorgen voor goede interbestuurlijke verhoudingen en financiële kaders. We zijn erg blij met extra geld voor onderwijs en zorg. Dat komt rechtstreeks ten goede aan inwoners van onze steden. Aan de andere kant wordt er nog geen oplossing geboden voor de financiële knelpunten bij de zware verantwoordelijkheden binnen het sociaal domein waar de steden voor staan bijvoorbeeld ten aanzien van BUIG (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten), de jeugdzorg en dergelijke waarvoor ook het huidige kabinet in de afgelopen maanden niet aanspreekbaar was.
Er liggen kansen door
meer samenwerking tussen rijk en stedelijke regio’s. De stedelijke regio’s zijn zelfbewust en weten hoe ze opgaven bijvoorbeeld rond duurzame energie moeten aanpakken. "Maar we hebben wel voldoende middelen nodig. Het is nog wachten op boter bij de vis."