Nieuws

G32 vraagt aandacht voor rol netbeheerders bij energietransitie

De energietransitie omvat voor een groot deel het verduurzamen van de gebouwde omgeving en het loskoppelen van de woningvoorraad van het aardgas. De G32 ziet hier een belangrijke rol voor de netbeheerders. Echter, het is voor de G32 onduidelijk welke mogelijkheden netbeheerders hebben om deze rol op te pakken.

Dat schrijft de G32 in een brief aan minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat, aan de vooravond van het debat in de Tweede Kamer over de begroting 2018 van dit departement. De brief is ondertekend door voorzitter Ferd Crone van de G32, voorzitter Cora-Yfke Sikkema van de themagroep Duurzaamheid van de G32 en voorzitter Jop Fackeldey van de Fysieke Pijler van het Stedennetwerk.

Ook wijst de G32 de minister op de grote rol die in de energietransitie is weggelegd voor decentrale overheden. "Dit is een majeure opgave en de G32 wil haar zorgen uiten over de betaalbaarheid", aldus de ondertekenaars van de brief.

Wanneer bijvoorbeeld een middelgrote stad twee wijken per jaar aanpakt, betekent dit voor de steden gezamenlijk alleen al aan proceskosten 100 miljoen euro per jaar. De G32 wil dan ook graag met Wiebes in gesprek over de besteding van de in het regeerakkoord genoemde beschikbare 300 miljoen euro.

Tot slot wijst de G32 er op dat de verplichting tot verduurzaming van de woningvoorraad de mogelijkheid geeft om tegelijkertijd de vernieuwing van achterstandswijken aan te pakken.

In een brief aan staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat meldt de G32 dat het verduurzamen van de woningvoorraad tevens een uitgelezen kans biedt om dit vanuit circulaire principes te doen. Elke woning die energieneutraal wordt gebouwd of verbouwd, dient zo veel mogelijk circulair te worden gebouwd, aldus de G32.

Zie: