Nieuws

G32 mede-organisator Dag van de Stad

Eén dag waarop iedereen bij elkaar komt die in Nederland werkt aan de ontwikkeling van de stad en stedelijke regio's op lokaal, regionaal, landelijk en internationaal niveau: dat is de Dag van de Stad, op maandag 30 oktober in de Werkspoorkathedraal in Utrecht.

Het is relevant om stil te staan bij de stad: driekwart van de inwoners van Nederland woont in grote of middelgrote steden. De bevolking neemt toe, naar verwachting met nog eens een miljoen mensen tot 2030. Dat biedt kansen, maar leidt ook tot steeds meer en grotere uitdagingen.

De Dag van de Stad wil inspireren, informeren, agenderen, verbinden en gezamenlijk bouwen. Toonaangevende sprekers in hun vakgebied hebben al toegezegd een bijdrage te leveren. Het gaat onder anderen om, directeur Hans Mommaas van de Planbureau voor de Leefomgeving, landschapsarchitect Adriaan Geuze, urban planner Riek Bakker, historicus Herman Pleij, journalist Tracy Metz, hoogleraar Urban Futures Maarten Hajer en criminoloog Cyrille Fijnaut.

De dag wordt georganiseerd door G32 en G4, de ministeries van BZK, EZ, IenM, VWS, SZW, OCW en VenJ, de VNG, Platform31, het Netwerk Kennissteden Nederland en VNO-NCW.

De G32 zal op verschillende manieren haar bijdrage leveren aan deze dag: de steden tonen hun meest inspirerende ideeën in de veertien themapaviljoens, wij mengen ons in de discussie bij de verschillende programma-onderdelen en laten ons geluid horen in het bestuurlijk overleg. Alle G32-steden kunnen een delegatie samenstellen om aan deze bijzondere dag deel te nemen. Meer informatie vindt u op de website van de Dag van de Stad.