Nieuws

G32: Investeer in gemeentelijke aanpak van ondermijning

Het terugdringen van georganiseerde criminaliteit en haar ondermijnende effecten op de samenleving vraagt om een stevig en vastberaden overheidsoptreden. Gemeenten spelen daarin een cruciale rol. De G32 , het netwerk van 38 (middel) grote steden, pleit daarom voor een investering van 150 miljoen euro in de gemeentelijke aanpak van ondermijning, "om onze ambities op het gebied van ondermijning te realiseren", aldus Ferd Crone, voorzitter van de G32 en burgemeester van Leeuwarden. 

Onder ondermijning verstaan we bijvoorbeeld georganiseerde criminaliteit op het gebied van hennephandel, vastgoedfraude en witwassen, maar ook  intimidatie door criminele bendes, criminele infiltratie in overheidsdiensten en het ontstaan van een parallelle samenleving in buurten en wijken.

De aanpak van georganiseerde criminaliteit is voor de G32 een topprioriteit. "Terecht vragen politie en justitie meer middelen voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit. Ook gemeenten leveren een effectieve bijdrage aan bestrijding van deze criminaliteit en deze inzet is bovendien versterking van en aanvulling op de inzet van politie en justitie", aldus Crone.

In de 'investeringsagenda politie', die op  1 februari 2017 is verschenen, hebben de regioburgemeesters en het Openbaar Ministerie inzichtelijk gemaakt dat investeringen in kwaliteit en kwantiteit van politie  noodzakelijk zijn voor een robuuste en toekomstgerichte politie. "Deze investering in politie is noodzakelijk, daarnaast zal er echter ook geïnvesteerd moeten worden in gemeenten  zodat ook gemeenten hun lokale aanpak van ondermijning verder kunnen professionaliseren.  De investering kan overigens op termijn gemakkelijk worden ‘terugverdiend’ uit het geld dat wordt teruggehaald van criminelen", aldus Crone.

De gevraagde investering geeft op meerdere vlakken een impuls aan de gemeentelijke aanpak van ondermijning. Eén derde van het bedrag is bestemd voor een capaciteitsuitbreiding bij gemeenten en één derde kan worden aangewend om de gemeentelijke 'intelligence' te versterken en de maatschappelijk weerbaarheid te vergroten. Ten slotte is één derde bestemd voor een stimuleringsfonds waar lokale, regionale en landelijke partijen stimuleringsbudget kunnen aanvragen voor innovatieprojecten.  Het bedrag komt ten goede aan alle Nederlandse gemeenten.

"Gemeenten staan aan de basis van de lokale ondermijningsaanpak. Als burgemeester van Leeuwarden zie ik hoeveel kennis, tijd en capaciteit noodzakelijk zijn om ondermijningszaken effectief aan te pakken. Als het nieuwe kabinet een vuist wil maken tegen ondermijning, is een investering in de gemeentelijke aanpak van ondermijning noodzakelijk", aldus Crone.