Nieuws

Essay De Omgevingswet als transitie-opgave

Woensdag 18 april heeft Jop Fackeldey het essay 'De Omgevingswet als transitie-opgave' overhandigd aan Erik Jan van Kempen, projectdirecteur Omgevingswet en NOVI van het ministerie van BZK.

Wie het over de Omgevingswet heeft, spreekt van een transitie in het fysiek domein. Waar het eerst nog ging over een wetswijziging of een stelselherziening lijkt die terminologie inmiddels niet langer passend. Maar wat is een transitie eigenlijk precies? En als de Omgevingswet om een transitie vraagt, wat betekent dat dan voor alle overheden die bezig zijn met de invoering van deze nieuwe wet? Deze vragen heeft het G40 stedennetwerk gesteld aan prof.dr.ir. Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

De inhoud van Rotmans' essay is interessant voor iedereen die in het fysiek domein of aan transitie-opgaven werkt, geeft inspiratie en brengt nieuwe inzichten in wat deze transitie eigenlijk voor ons allemaal gaat betekenen.

Het essay De Omgevingswet als transitie-opgave (pdf) van Jan Rotmans kunt u hier downloaden en verschijnt als bijlage bij ROMagazine van mei. Vanaf half mei ook verkrijgbaar via fysiekepijler@G40stedennetwerk.nl