Nieuws

Depla: “Het kán niet dat het Rijk miljarden overhoudt, terwijl wij moeten nadenken over het sluiten van zwembaden en bibliotheken.”

Uit een inventarisatie bij de leden van de G40 van net voor de zomer, bleek dat de meicirculaire zeer negatief voor hen uitpakt. De voorzitter van de G40, burgemeester Paul Depla van Breda, heeft daarom de dag voor Prinsjesdag via de media stevig aan de bel getrokken bij het Rijk. Hij wijst er, gesteund door bestuurders van de steden, in niet mis te verstane woorden op dat het zo niet langer kan. De steden staan voor grote opgaven op economisch, fysiek en sociaal gebied en moeten dat vanuit een solide en betrouwbare financiële basis kunnen doen. Lees het volledige interview hier.