Nieuws

De zorg voor onze inwoners staat onder druk. De koek moet groter.

Recent stuurde de minister van BZK een brief naar de Tweede Kamer over de herverdeling van het gemeentefonds. In Binnenlands Bestuur verscheen er een artikel over. Voorzitter van Stedennetwerk G40 Paul Depla reageerde op dit stuk: “Herverdeling is een goede zaak, maar ook dan blijft het budget te laag. Dit zet druk op de zorg voor onze inwoners. De koek moet niet alleen anders worden verdeeld, maar vooral ook groter worden.”

Lees het volledige artikel en de reactie van de voorzitter door hier te klikken.