Nieuws

De Staat van de stad in de EU

Op 4 juli vond in Utrecht de bijeenkomst ‘Eén jaar na Pact van Amsterdam: de Staat van de Stad’ plaats. De bijeenkomst ging in op de eerste ervaringen met Europese Partnership. U leest hier meer over in het rapport van EUKN.

Maarten Hajer presenteerde een essay dat hij samen met Suzanne Potjer van Urban Futures Studio schreef. Hij benadrukte het belang van de Europese Agenda Stad, omdat het de belangrijke rol van steden erkent. “In steden moeten we oplossingen vinden voor maatschappelijke vraagstukken en leren we nieuwe dingen door te experimenteren . In plaats van een kosten-baten analyse uit Den Haag, kijken we wat er gebeurt bij experimenten. Zorg dat steden van elkaar kunnen leren, horizontaal via netwerken.” De publicatie van Hajer en Potjes vindt u hier.

Vanuit de G32 wordt door 4 steden deelgenomen aan een partnership: Eindhoven (digital transition), Tilburg (energy transition),  Nijmegen (urban mobility) en Haarlem (public procurement).

Meer informatie over deze bijeenkomst vindt u op de website van Agenda Stad.