Nieuws

De Nieuwe Werkelijkheid: werken aan vitale wijken

Meer dan ooit ligt het initiatief voor het onderhouden en (her)ontwikkelen van stedelijke gebieden bij gemeenten, burgers, maatschappelijke organisaties en marktpartijen. Hoe ziet deze Nieuwe Werkelijkheid er uit? In het tweede online magazine van Platform31 wordt dieper ingegaan op de aanpak van kwetsbare wijken. Dit magazine sluit aan op de leerkring Stedelijke Vernieuwing van Platform31 waaraan 12 steden hebben deelgenomen.

Lees het het online magazine Werken aan vitale wijken.