Nieuws

De crisis uit investeren met toekomstbestendige woningbouw!

De G40 heeft samen met een groot aantal samenwerkingspartners, brancheorganisaties uit de bouw en de gebiedsontwikkeling en de Woonbond en Vereniging Eigen Huis, een brief gestuurd aan het kabinet en het parlement. Daarin roepen de ondertekenaars het rijk op om te investeren en in samenwerking de woningbouw in coronatijd op gang te houden, te versnellen als dat kan en de eisen aan leefkwaliteit en duurzaamheid hoog te houden.

In veel G40-steden is er een groot tekort aan woningen, dus de G40 wil voorkomen dat de bouw inzakt, zoals tijdens de kredietcrisis gebeurde. Bovendien vindt de G40 blijven investeren belangrijk om de gevolgen van de coronacrisis zo veel mogelijk te beperken en werkgelegenheid te behouden.

Op 18 juni hebben G40-voorzitter Paul Depla,  voorzitter van de Neprom Desiree Uitzetter en voorzitter Cindy van der Velde van de VEH, de brief aangeboden aan de woordvoerders Wonen in de Tweede Kamer.

Lees ook: interview met wethouder Harriët Tiemens van Nijmegen (en voorzitter van de Fysieke Pijler van de G40) Landelijke regie bij woningbouw - Samen bouwen (VNG Magazine)