Nieuws

De coronacrisis en de stad

Aan geen enkele stad gaat de coronacrisis ongemerkt voorbij  en heeft allerlei directe en indirecte gevolgen voor inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen en gemeenten. Het verdere verloop van de crisis is ongewis en de ernst van de economische en maatschappelijke gevolgen zijn is moeilijk in te schatten.

Moeilijk is ook dat iedereen overspoeld wordt door een overvloed aan publicaties over effecten, meningen, verwachtingen en mogelijke beleidsantwoorden. Elke dag komen nieuwe inzichten beschikbaar. Toch moeten de steden beredeneerde keuzes maken voor hun toekomst. Het Stedennetwerk G40 heeft Platform31 gevraagd om in nauwe samenwerking een inventarisatie en analyse te maken waarbij de duiding en bandbreedtes van effecten als handvat kunnen dienen bij het maken van eigen integrale beredeneerde keuzen en het beantwoorden van vragen. Dit heeft geresulteerd in het rapport Coronacrisis en de stad (pdf) (zie ook de samenvatting). Aan de hand van drie scenario’s en een grote hoeveelheid achtergrondinformatie worden handelingsperspectieven en beleidsopties geschetst. De handreiking is niet bedoeld als blauwdruk. Hij dient als aanjager of vliegwiel voor gesprekken over de kadernota, begroting, bijstelling van ambities of toekomstige koers als gevolg van de coronacrisis.