Nieuws

Dag van de Stad in het teken van gelijke kansen

De Spoorzone in Tilburg vormt dit jaar de ‘thuisbasis’ van de zesde Dag van de Stad. Die staat in het teken van het streven naar gelijke kansen voor iedereen. Dit jaar een maand eerder dan in voorgaande jaren: op donderdag 29 september.

Inclusieve steden

We zien dat niet iedereen profiteert van de welvaart in Nederland. In de media wordt in programma’s als ‘Scheefgroei in de polder’, ‘Klassen’ en ‘De Kloof’ aandacht gevraagd voor de groeiende ongelijkheid. Ook bestuurders maken zich zorgen. Dat blijkt o.a. uit het manifest Dicht de Kloof dat 15 burgemeesters in mei 2021 ondertekenden. Daarin pleiten ze voor herstel en perspectief van stedelijke gebieden die kampen met hardnekkige sociale problemen en achterstelling.

Hoe zorg je ervoor dat alle inwoners, ook de 1 miljoen kwetsbaren in Nederland, mee kunnen doen in de stad? Dat iedereen gelijke kansen heeft, op werk, passende woonruimte, op goed onderwijs en goede zorg? En hoe kunnen de grote fysieke opgaven in de stad, zoals de krapte op de woningmarkt of de energietransitie, hieraan bijdragen? Kortom: hoe maken en houden we onze steden inclusief en toekomstbestendig?

De stad van iedereen

Met als thema ‘De stad van iedereen’, gaan we over deze en andere uitdagingen in gesprek tijdens een gevarieerd programma met inspirerende sprekers, interessante excursies en met volop gelegenheid om inzichten te delen. Meer dan ooit staat De Dag van de Stad in het teken van de verwevenheid tussen fysieke vraagstukken en het bevorderen van inclusie.

Gaststad Tilburg

Tilburg, met 225.000 inwoners de zevende stad van Nederland, neemt ons op de Dag van de Stad én in de voorafgaande Nacht van de Stad op woensdag 28 september, vol trots mee in haar heden en verleden, waar oud en nieuw en ruig en verfijnd versmelten. Met als uitvalsbasis de Spoorzone, een 75 hectare groot gebied midden in de stad, aan het spoor en het station, toont Tilburg ons waarom het een van de koplopers is in sociale innovaties.

Save-the-date

We zien je graag op 28 én 29 september in Tilburg. Want zoals elk jaar maak je, als ambtenaar, bestuurder, wetenschapper, ondernemer, kunstenaar of inwoner de Dag van de Stad. Dit jaar vindt de Dag van de Stad een maand eerder plaats dan in eerdere jaren. Dit vanwege de kans op beter weer tijdens de excursies en om eventuele restricties, als gevolg van een onverhoopte nieuwe corona-uitbraak in het najaar, voor te zijn. Elkaar ontmoeten is nu eenmaal het hart van de Dag van de Stad.

Blijf op de hoogte!

De komende tijd houden we je graag op de hoogte. Volg De Dag van de Stad op Instagram en Twitter en houd dedagvandestad.nl in de gaten voor updates.

De Dag van de Stad is een initiatief van Agenda Stad en wordt mede georganiseerd door de gemeente Tilburg en partners van de G4 en G40, de VNG, het Rijk, Platform31 en het Netwerk Kennissteden Nederland.