Nieuws

Collegevorming G40-gemeenten op stoom, kies het nieuwe G40-bestuur

De collegevorming is de afgelopen weken goed op stoom gekomen. Inmiddels zijn in 38 van de 41* G40-gemeenten de colleges gevormd. De helft van de wethouders die nu zijn aangetreden is nieuw. Een derde van de wethouders is vrouw. De helft van de nieuw gevormde colleges doet dat met een extra wethouder, soms wel twee. In Groningen en Amersfoort zijn er maar liefst acht wethouders. In Emmen zijn slechts twee partijen in het college, in Heerlen zelfs acht met twee wethouders die meerdere politieke partijen tegelijk bedienen. In Lelystad is gekozen voor een raadsakkoord dat breed is gedragen door elf van de veertien partijen. 

Politieke kleur wethouders verandert licht

De lokale partijen hebben in totaal 48 wethouders, dat zijn er 4 meer dan de vorige verkiezingen. GroenLinks verzilverde de winst met 39 wethouders, gevolgd door VVD (27), CDA (26), PvdA (25), D66 (25),  CU (11), SP (6) en SGP (3). De Partij van de Arbeid is de winnaar met plus vijf wethouders, D66 verliest er vier. Partijen die voor het eerst wethouders leveren zijn de Partij voor de Dieren (3), VOLT (2) en DENK (1). In twee gemeenten kwam de grootste partij niet in het college: Fractie Tonnaer (Hoorn) en Ouderen Partij Heerlen.

Kies het nieuwe G40-bestuur

Met het aantreden van de nieuwe colleges, wordt ook een nieuw G40-bestuur gekozen. Het kandideren voor een functie in het bestuur kan tot en met 1 juli en de verkiezingen vinden plaats via een digitale stemronde van 4 juli tot en met 22 juli. De steden zijn hierover allemaal begin juni geïnformeerd. De leden van het Algemeen Bestuur ontvangen het overzicht van de kandidaten en hun toegangscode om te kunnen stemmen op 4 juli. We kijken uit naar uw stem!

*Amstelveen is de 41ste gemeente, officieel per 1 juli bij de G40. Op de foto het nieuwe college van Apeldoorn dat als eerste (21 april) al rond was.