Nieuws

Cathalijne Dortmans nieuwe voorzitter Sociale pijler G40-stedennetwerk

Cathalijne Dortmans, wethouder in Helmond, is de nieuwe voorzitter van de Sociale Pijler van het G40-stedennetwerk. Zij volgt daarmee Mattias Gijsbertsen op, die de rol van directeur van het programma Geweld Hoort Nergens Thuis op zich heeft genomen.

Via een digitale stemming binnen het stedennetwerk is Cathalijne Dortmans gekozen als nieuwe voorzitter. Hierbij zijn veertig grote steden aangesloten met gezamenlijk zo’n vijf miljoen inwoners. Binnen de Sociale pijler van het netwerk liggen de komende jaren nog belangrijke uitdagingen.  Nu de decentralisaties jeugd, WMO en participatie een feit zijn, zullen de komende jaren in het teken staan van doorontwikkeling van de transformatie van het sociale domein.

Dortmans heeft binnen de gemeente Helmond onder andere de thema’s Jeugd, Onderwijs en Gezondheid in haar portefeuille. Daarnaast is zij wethouder Brainport Smart District. Als nieuwe voorzitter wil zij zich graag actief inzetten voor verdere profilering van het G40-netwerk en daarin de belangen behartigen van de 40 steden. Dortmans: “Ik zie de Sociale pijler van G40-stedennetwerk als een meer informeel en daardoor juist effectief netwerk, dat door andere bestuurlijke gremia, zoals de VNG en de rijksoverheid, als serieuze gesprekspartner wordt beschouwd. Die rol wil ik graag helpen uitbouwen –  in aanloop naar de Tweede Kamer verkiezingen van volgend jaar, maar zeker ook in het licht van de uitdagingen waarvoor de Coronacrisis ons allemaal stelt.”