Nieuws

Brede steun initiatief G32-steden transformatiefonds sociaal domein

Gemeenten hebben extra geld van het Rijk nodig om van de veranderingen binnen het sociale domein een succes te maken. Daarom is op 14 juni tijdens het VNG-congres in Goes een motie ingediend om het Rijk te bewegen extra middelen vrij te maken, zodat gemeenten de juiste zorg aan inwoners kunnen garanderen én de veranderingen door kunnen voeren die nodig zijn om de benodigde transformatie in het sociaal domein door te voeren. De motie werd met algemene instemming aangenomen.  Gemeenten pleiten in de motie voor een transformatiefonds waar uit geput kan worden om de transformatie binnen het sociaal domein door te voeren.
Afbeelding verwijderd.
Wethouder Eerenberg van de gemeente Enschede, mede namens de andere gemeenten indiener van de motie: “Als gemeenten dragen we onze verantwoordelijkheid om de transformatie tot een succes te maken, daarbij vragen we van het Rijk om een passend budget en de tijd die daarvoor nodig is”.

De G32-gemeenten Enschede, Leeuwarden en Maastricht trokken een lobby van de zogeheten tekortgemeenten richting het Rijk om extra budget te realiseren. Die lobby kreeg verder vorm met de breed gesteunde motie bij het VNG-congres. Volgens de gemeenten gaan de eerder door het Rijk ingeboekte bezuinigingen veel te snel en belemmeren deze een goede decentralisatie. Het tempo waarin het Rijk bezuinigt loopt niet in de pas met de enorme verandering die gemeenten moeten doorvoeren binnen het sociaal domein, en zeker niet als naast die verandering zorgcontinuïteit moet worden geboden. Recent onderzoek van AEF onderschrijft dit beeld. Hieruit blijkt dat nu al 25 procent van de gemeenten te maken heeft met tekorten tussen de 10 en 20 procent. Dit komt neer op een tekort van naar schatting  300 miljoen euro bij ongeveer honderd gemeenten.

Op het congres was er ook brede steun voor een motie over het BUIG-traject waarin de VNG uitspreekt dat zij er bij het huidige kabinet op aandringt het achterstallig (financieel) onderhoud op het budget voor de uitvoering van de bijstand, zo spoedig mogelijk ongedaan te maken en op dit beleidsveld adequate financiering van wettelijke taken onderdeel van – en voorwaarde voor – een te sluiten bestuursakkoord met een nieuw kabinet te maken.