Nieuws

BOA’s steeds vaker ingezet bij veiligheidstaken

Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) worden steeds vaker ingezet voor veiligheidstaken van de politie. Zoals de minister van Justitie en Veiligheid deze week in zijn brief aan de Tweede Kamer terecht constateert: BOA’s en politie opereren complementair en versterken elkaar. Een overweldigende meerderheid van de burgemeesters van grote steden bevestigt in een enquête van het Stedennetwerk G40 echter het beeld dat BOA’s in toenemende mate worden ingezet voor veiligheidstaken van politie zonder dat zij de middelen hebben om deze taken te kunnen uitvoeren.

Doordat de politie met een blijvend personeelstekort kampt en in veel gevallen niet direct inzetbaar is, wordt de assistentie van BOA’s ingeroepen voor bijvoorbeeld toezicht bij evenementen, overlast in de wijken en horeca. Ook bij jeugdoverlast op straat door onder meer drugsgebruik worden BOA’s op verzoek van de meldkamer van de politie ingezet. Dat geldt ook voor vernielingen, woninginbraak en winkeldiefstal.

Voorzitter Ferd Crone van de G40, burgemeester van Leeuwarden: ‘De trend is overduidelijk: het is een gegeven dat BOA’s hard nodig zijn om veiligheidstaken binnen steden te kunnen uitvoeren. Eigenlijk in alle gevallen gebeurt dat op verzoek van de politie zelf. Er ontstaat hierdoor een hiaat: de bevoegdheden en geweldsmiddelen van BOA’s sluiten niet meer aan bij hun werkzaamheden in de huidige praktijk’.

Veel burgemeesters van de G40 vinden dan ook, dat BOA’s meer ruimte voor de inzet van geweldsmiddelen, zoals pepperspray, handboeien en wapenstok moeten krijgen. Sommige burgemeesters melden dat hun BOA’s al zijn voorzien van een zogeheten bodycam, een mini-camera ter grootte van een knoop die op de revers wordt bevestigd.

De mening van de burgemeesters wijkt af van die van minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. De bewindsman schreef in zijn brief van 10 december aan de Tweede Kamer: ‘Ik ben niet voornemens om aan het uitgangspunt inzake geweldsmiddelen te tornen.’ Grapperhaus baseert zijn standpunt onder meer op een recent gepubliceerd rapport van de politie over de samenwerking met BOA’s.

Volgens Crone moet de keus voor het al dan niet toestaan van meer geweldsbevoegdheden en bijbehorende geweldsmiddelen als de genoemde pepperspray, handboeien, wapenstok en bodycam aan BOA’s bij de lokale driehoek (burgemeester-politie-justitie) berusten. "Het gaat om lokaal maatwerk. Nu moet een stad telkens toestemming aan het rijk vragen, dat werkt niet. Met lokaal maatwerk doe je recht aan de specifieke situatie per stad. En zorgen we ervoor dat BOA’s die naar situaties worden gestuurd waar de veiligheid in het geding is, zelf minder risico lopen."