Nieuws

Bidbook Dag van de Stad 2023

logo Dag van de StadDe organisatie van de Dag van de Stad is op zoek naar een stad die in het najaar van 2023 zo’n 1500 professionals wil ontvangen. En die deze diverse en gedreven groep stadmakers met een geweldige congreslocatie en met excursies naar goede voorbeelden van innovatief samenwerken, binnen de gemeentegrenzen of in de regio’s, nog meer energie kan meegeven in de aanpak van stedelijke opgaven. 

We zoeken een stad met lef en ambitie en tegelijkertijd: een lerende stad, een stad die uitstraalt: 'wij zijn goed bezig, wij doen het zó - maar we zijn ook erg benieuwd hoe júllie het doen?' Herkent u uw stad in dit profiel? Staat u te popelen om ons tijdens de Dag én de voorafgaande Nacht van de Stad, mee te nemen langs projecten en pilots die activeren? Meld uw stad dan aan als kandidaat-gaststad voor de Dag van de Stad 2023. 

Hét jaarlijkse evenement
In steden komen thema’s als de energietransitie, krapte op de woningmarkt en leefbaarheid bij elkaar. Steden staan nooit stil en koppelen het adaptieve vermogen om de uitdagingen van vandaag het hoofd te bieden aan de langetermijnopgave om als stad ook over 50 of 100 jaar vitaal te zijn en blijven. Steden kunnen niet alleen elkáár versterken door meer samenwerking en kennisuitwisseling – ook medeoverheden, marktpartijen en kennisinstellingen kunnen profijt hebben van de rijke leeromgeving die onze steden vormen. Maar andersom geldt dat natuurlijk ook. 

De Dag van de Stad is al zes jaar hét jaarlijkse evenement dat de innovatiekracht van Nederlandse steden een impuls geeft door ambtenaren en bestuurders van steden, provincies en Rijk te verbinden. Aan elkaar en aan wetenschappers, kunstenaars, maatschappelijke organisaties en ondernemers. Na succesvolle edities in Utrecht, Amersfoort, Den Haag, online vanuit Nijmegen en afgelopen jaar in Heerlen is Tilburg dit jaar onze gaststad. Over de invulling van de editie van dit jaar zullen wij u natuurlijk de komende maanden berichten. 

Bidbookprocedure
We nodigen u met deze vooraankondiging alvast uit om te verkennen of uw gemeente interesse heeft. Later dit kwartaal zal de officiële bidbookprocedure starten en informeren we u over de kaders voor potentiële gaststeden. In de tussentijd vernemen we het natuurlijk graag als u al vragen hebt. U kunt ons bereiken via info@dedagvandestad.nl.

We zijn voornemens deze bidbookprocedure voor de zomer van 2022 af te ronden, zodat we samen met de verkozen gaststad kunnen toewerken naar een grootse bekendmaking tijdens de editie van dit jaar in Tilburg

Terugblik 2021
Neem een kijkje op dedagvandestad.nl en laat u inspireren door de terugblik op de Dag van de Stad in Heerlen.

Namens de samenwerkende partners van de Dag van de Stad, Patricia Overheul en Koen Haer, projectleiders Dag van de Stad.