Nieuws

Appreciatie voorstel klimaatakkoord

Op 31 oktober behandelde de Tweede Kamer het appreciatie voorstel klimaatakkoord. Het G40 Stedennetwerk heeft bij de woordvoerders van de partijen aandacht gevraagd voor twee voor de steden essentiële aspecten. Deze zijn nodig om onze regierol bij de energietransitie naar bewoners en wijken te kunnen oppakken en zo onze bewoners te ondersteunen.

  • De G40-steden pleiten met klem voor snelle uitwerking van financieringsmogelijkheden voor huiseigenaren.
  • De G40-steden verzoeken om financiële middelen voor gemeenten voor de uitvoering van de energietransitie: groene stadsvernieuwing en energiecoaching op maat.

    Lees de brief aan de Tweede Kamer