Nieuws

Analyse G32 regeerakkoord

Als eerste reactie op het regeerakkoord “vertrouwen in de toekomst” gaf de G32 aan dat ze in algemene termen positief is over de visie van het kabinet maar dat ze zich wel zorgen maakt over de financiering van sommige maatregelen en de gevolgen voor de steden. 

Inmiddels is er een meer uitgebreide analyse van het Regeerakkoord opgesteld, uitgaande van de tien punten die de G32 als inzet bij de verkiezingen heeft geformuleerd, aangevuld met andere belangrijke punten die relevant zijn vanuit de drie inhoudelijke pijlers.

“Ik heb waardering voor de ambities van het kabinet maar er zijn ook zorgen over de open eindjes en over de dekking van veel op zich mooie voornemens”,  stelt G32 voorzitter Ferd Crone (lees de blog).  Uit de analyse blijkt dat er goede aanknopingspunten zijn maar ook dat aan een aantal belangrijke wensen van de G32 in dit Regeerakkoord geen invulling is gegeven.

Voor de G32 zal deze analyse  de basis vormen voor de gesprekken met het kabinet en de afzonderlijke bewindspersonen. Het is belangrijk dat die gesprekken snel op gang komen om goede afspraken te maken over de openstaande punten. De analyse treft u hier aan.