Nieuws

Accountmanagers steden krijgen overzicht ondersteuning en financiering van MKB-bedrijven en starters

Voor (aspirant)ondernemers heeft de overheid veel ondersteunings- en financieringsmogelijkheden. Ondersteuning van innovatieve ondernemers, van startende ondernemers, voor ondernemers die zaken willen doen met het buitenland, het brede MKB en topsectoren. De afgelopen jaren is er veel veranderd en veel in beweging; zoals de dienstverlening van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland), de ontwikkeling van het Ondernemersplein, een nieuw economisch beleidskader van de provincies en een nieuwe KvK  na de samenvoeging van de regionale Kamers van Koophandel en Syntens. 

Op 10 oktober 2016 heeft de G32 in Deventer een bijeenkomst georganiseerd voor de accountmanagers in Oost Nederland, met een presentatie van de actuele dienstverlening aan MKB-ers. Met pitches van Peter Hendriks van de nieuwe Kamer van Koophandel, Gerko Slotman van RVO en Kees Pieters namens de provincies Overijssel en Gelderland. 


Afbeelding verwijderd.
Voor de meeste accountmanagers was er veel nieuws te horen, zij gaan daarmee binnen hun eigen gemeente aan de slag. Zij weten nu ook wie ze bij welke organisatie moeten hebben voor een bepaalde regeling. Veel informatie is te vinden in de pitches.

De bijeenkomst eindigde met een discussie over de wijze waarop de ondersteuning aansluit op de vraag. Een aantal punten uit de discussie: 
•    De digitale dienstverlening functioneert goed als al bekend is welke ondersteuningsmogelijkheden er zijn 
•    Mondeling contact blijft belangrijk in aanvulling op de digitale dienstverlening 
•    De markt faalt bij de ondersteuning van start-ups, de overheid blijft hier nodig 
•    Er zijn weinig regelingen voor ondersteuning van innovatie in de detailhandel 

Het is de bedoeling de bijeenkomst ook in andere regio’s te houden. 

Inlichtingen: Tjeerd Leistra tjeerd.leistra@ede.nl