Op 26 november zijn 13 nieuwe MKB-deals ondertekend. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat stelt uit het MKB-Actieplan 4,5 miljoen euro beschikbaar voor regionale initiatieven om het MKB te ondersteunen. De G40 was één van de initiatiefnemers voor de MKB-deals. Met de nu in totaal 22 MKB-deals  wordt een belangrijke actie uit het MKB-Actieplan verder gebracht, aldus staatssecretaris Keijzer (EZK): “Of het nu gaat om het opleiden van vakmensen of het versterken van kennisnetwerken: gemeenten en provincies weten vaak het beste wat mkb in de eigen regio nodig heeft. Daarom wil ik met de MKB-deals niet het wiel opnieuw uitvinden, maar geven we wat al draait een extra zet. Zo krijgen ondernemers uit 22 regio’s door heel Nederland ondersteuning die op hen is toegesneden.” De G40 gaat in gesprek met het ministerie van EZK op een vervolg op de MKB-deals.

Ga voor interviews en video’s over de MKB-deals van de tweede lichting naar het digitaal magazine: www.magazine-on-the-spot.nl/mkbdeals2020.

Meer informatie: Pijler Economie & Werk van de G40.