In opdracht van de G40 heeft Platform31 in kaart gebracht wat de trends zijn om als gemeente rekening mee te houden, met als motto: Vergaand veranderen, slim verschillen, duurzaam verbinden.

De trends zijn vertaald in de Economische agenda voor stad en regioPlatform31 heeft geanalyseerd wat de nieuwe colleges van B&W schrijven over economie in hun coalitieakkoorden. Ook is bekeken welke gemeenten een recent economisch beleid hebben, en of daar dingen in staan waar ook andere gemeenten wat aan kunnen hebben. Het blijkt dat weinig gemeenten een recente economische beleidsvisie hebben. Dit komt voor een deel omdat economisch beleid steeds meer regionaal wordt bepaald, al dan niet in triple helix verband. "Keuzes maken in wat je als gemeente doet, is heel belangrijk",  zegt Joost van Hoorn, projectleider bij Platform31. Het economisch Actieplan van Zoetermeer is een goed voorbeeld van een heldere visie, ingebed in regionale mogelijkheden, gecombineerd met concrete acties. Maar er zijn ook andere voorbeelden; de samenwerking van economie, arbeidsmarkt en onderwijs is bijvoorbeeld heel belangrijk. Joost van Hoorn gaat met de wethouders economie en werk in gesprek tijdens de bestuurlijke netwerkdag op 27 september.