Zó werkt het sociaal domeinVorige week dinsdag is het boek Zó werkt het Sociaal Domein gepubliceerd. Vanuit de Sociale pijler van de G40 hebben we meegewerkt aan dit boek. Dat hebben we samen gedaan met VNG, LCGW, ministerie van VWS, ministerie van BZK, ministerie van SZW, SCP, Movisie, UWV en Sociaal Werk Nederland. Het boek is onderdeel van de serie Zó werkt de zorg, uitgegeven door het platform Zó werkt de zorg dat al meerdere boeken heeft gemaakt om het complete verhaal van het stelsel van zorg en ondersteuning in Nederland te vertellen. En daarbinnen is een boek over het sociaal domein natuurlijk onmisbaar. Het boek is voor iedereen die werkt in het sociaal domein, maar kan bijvoorbeeld ook goed bruikbaar zijn voor (nieuwe) raadsleden of studenten die in de toekomst in het sociaal domein werkzaam zullen zijn. Het boek omvat niet álle facetten van het brede sociaal domein, maar deze zijn wel in een overzichtelijke afbeelding benoemd in het boek (bijvoorbeeld onderwijs en kinderopvang, armoede en veiligheid).

Het is een mooi en zeer leesbaar boek geworden, het sociaal domein is terug gebracht naar 40 afbeeldingen. In het boek is uitgewerkt wat het sociaal domein is, welke rol de partners binnen het sociaal domein hebben, welke wetten het sociaal domein bevat en hoe geldstromen binnen het sociaal domein lopen. Zie ook onderstaand filmpje.

publicatie

 

Bestellen