Iedereen is het erover eens dat er een klimaatverandering aan de gang is, vertelt Carina Wiekens, hoogleraar duurzaam gedrag bij de Hanze Hogeschool, tijdens de G40 ambtelijke netwerkdag op 12 januari 2023 in Amersfoort. Wel is er verschil van mening over hoé we met klimaatverandering moeten omgaan. Uit onderzoek blijkt echter volgens Wiekens, dat veel mensen nog helemaal niet zo duurzaam leven. Hoe kan dat?

Dit heeft volgens de hoogleraar diverse oorzaken. Veel mensen zien de urgentie niet+ in hun eigen omgeving is weinig veranderd. Ook willen veel mensen niet veranderen, want veranderen is lastig en kost energie. Ook zien veel mensen het nut er niet van in. Ze denken dat wat zij doen toch geen effect heeft. Of ze willen wel duurzamer leven, maar ze weten niet hoe. Ook een reden is dat zij andere behoeften laten voorgaan en daardoor duurzaamheid geen prioriteit geven. Net als onzekerheid. Onzekerheid over de toekomst motiveert niet.

Hoe gaan we daarmee om als gemeenten?
Als gemeente is het belangrijk dat je weet met wie je te maken hebt. Wat is het sociale profiel van de inwoners van de gemeente of van de wijk? Leven zij al duurzaam of hebben zij behoefte aan begeleiding en advies? En wat weerhoudt hen van duurzamer leven? Daarnaast is een gebiedsgerichte aanpak essentieel, net als communicatie. Kondig bezoeken aan met een brief en organiseer deelnemerssessies. Belangrijk hierbij is te communiceren vanuit een positieve boodschap. Angstcommunicatie werkt niet. Ook is het heel belangrijk dat ook de ‘moeilijke’ groepen een stem krijgen. Zoek uit wie zij vertrouwen, wie hen kan vertegenwoordigen. Denk er verder om dat een omgeving niet alleen de lasten krijgt, maar ook de lusten. En dat er een community gevoel ontstaat, bijvoorbeeld door lokaal eigenaarschap.

Kortom: bereid je goed voor als gemeente, leef je in in de omgeving en speel daar op in. Leer en innoveer, om zo met elkaar tot een sterkere samenleving te komen.

Zie ook: themagroep Duurzaamheid