smart cities

Technologisering en big data veranderen onze steden. Het bedrijfsleven biedt door toepassing van deze mogelijkheden veel voorzieningen voor onze inwoners. En komt ook steeds meer van onze inwoners te weten. Door de nieuwe techniek lijkt ook onze logica te veranderen. Algoritmen voorspellen wat er gebeurt, en kunnen gebeurtenissen ook deels gaan bepalen. Zijn we ons hier als overheid voldoende van bewust, en vinden we dat we kaders moeten stellen? Jan Willem Wesselink van de Future City Foundation vindt van wel. Hij heeft het initiatief genomen voor een bouwbesluit Smart City. Dit als referentie naar het begin van de vorige eeuw, toen de overheid met de Woningwet regels ging stellen om de kwaliteit van de woningbouw te verbeteren. Als basis voor dit kader neemt Wesselink de zeven publieke waarden voor technologisering van het Rathenau Instituut (autonomie, controle over technologie, menselijke waardigheid, veiligheid, privacy, rechtvaardigheid en machtsevenwicht). De komende maanden komt hij met een eerste schets.

De inleiding van Wesselink over Smart Cities tijdens de bestuurlijke tweedaagse van de G40 leidde tot een levendige discussie. Het is de vraag of de overheid de nieuwe technologische mogelijkheden bij kan houden en of de overheid in staat is hier kaders te stellen. De inleiding was voldoende prikkelend om het onderwerp weer op de G40-agenda te krijge. Apeldoorn en Zwolle pakken het thema op. Smart Cities komt weer terug op één van de volgende netwerkdagen.

Bekijk de presentatie van Jan Willem Wesselink (pdf, 8,4 MB)