"We beseffen dat het echt nodig is om nu tempo te maken met de warmtetransitie en dat het nodig is om op lokaal niveau regie te voeren", zegt minister voor Energie & Klimaat Rob Jetten tijdens een bijeenkomst in februari met wethouders van de G40 en G4 (Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag). Zij spraken met elkaar naar aanleiding van de brief die zij begin februari naar het ministerie van EZK stuurde met het verzoek de warmtetarieven los te koppelen van de gasprijs. Beide ministers toonden zich enthousiast en vol energie om samen met de gemeente aan de slag te gaan om de energie- en warmtetransitie te realiseren.

De G40 en de G4 deed de oproep om zo snel mogelijk de warmtetarieven los te koppelen van de gasprijs. Wachten tot de Warmtewet is aangepast, is volgens de gemeenten niet nodig. Beide trajecten kunnen naast elkaar lopen en hoeven elkaar niet te vertragen. Ook voor de energietarieven vroegen de G40 en G4 aandacht. Betaalbaarheid en woonlastenneutraliteit zijn belangrijke thema voor inwoners, en dus ook voor de gemeenten. Wanneer de tarieven hoger worden, is er geen draagvlak voor de warmtetransitie en is de realisatie van een energietransitie onmogelijk. Ook het belang van extra instrumentarium om warmtenetten uit te rollen, werd benadrukt, net als het belang van een wijkgericht aanpak. Individuele acties, zoals hybride waterpompen, moeten niet worden gestimuleerd.

ministers en G40 en G4

‘Heb ik nog wat te kiezen?’
Minister Jetten zei onder de indruk te zijn van waar gemeenten al mee bezig zijn. “Dat geldt voor de regionale energiestrategie, maar ook voor de warmtetransitie. Collectieve warmtesystemen zijn onmisbaar voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving. En veel meer dan bij nieuwbouw of bij locaties, waar je relatief makkelijk individuele oplossingen aan de slag kan, is een warmtetransitie veel spannender. Je grijpt dan immers in in de directe leefomgeving van je inwoners.  De straat moet open, woningen worden aangepast, mensen gaan op een andere manier koken en dan ook nog voor veel inwoners het gevoel ‘heb ik nog wat te kiezen of wordt dit me opgedrongen’.

Vaart met de Warmtewet
Minister De Jonge vulde aan dat nu het moment is om vaart te maken met de Warmtewet. “Het is een van de onderdelen in de verduurzaming van de gebouwde omgeving, net als het nationaal isolatieprogramma. Ook daar willen we samen met gemeenten tempo mee maken. We gaan de gemeenten helpen om in de lead te komen. Wat daarvoor nodig is, moeten we samen bespreken. Verder is het belangrijk dat we inwoners uitleggen what’s in it for them. Goede samenwerking tussen gemeenten, Rijk en warmteleveranciers is cruciaal om dit voor elkaar te krijgen.”

Wederzijdse waardering
Er bleken tijdens deze bijeenkomst veel raakvlakken en overeenkomsten wat de ambities voor de energie- en warmtetransitie betreft. Ook het enthousiasme voor deze thema’s werd wederzijds gewaardeerd. Het enthousiasme en de bevlogenheid van beide ministers geeft de wethouders van de (middel-)grote gemeenten vertrouwen voor de versnelling van dit dossier. De G40, de G4 en de ministers praten op een later moment verder over woonlastenneutraliteit, de tarieven voor warmte en de aanpassing van de warmtewet.

Meer informatie: themagroep Duurzaamheid