Op 17 juni sprak Arash Aazami de bestuurders van de G40 Fysieke Pijler en Pijler Economie & Werk toe over ‘De Wereld van B’. Hij benadrukte dat het tijdperk van fossiele energie nu echt ten einde komt. Hij liet zien hoe we wereldwijd steeds meer energie gaan gebruiken. En dat dit leidt tot onoplosbare problemen wanneer wij de huidige systemen blijven voeden, zoals conflicten over energiebronnen, onbeheersbare energie infrastructuur, en de stijgend energiekosten.

De enige manier om tot een oplossing te komen is door met volle overtuiging te kiezen voor radicale nieuwe manieren om in onze energie te voorzien, die Arash ‘De Wereld van B’ noemt. Dit zal duurzame, voor een groot deel decentraal opgewekte energie zijn maar ook met internationale koppelingen. In bijvoorbeeld Afrika waar het oude systeem van centrales en landelijke netten grotendeels afwezig is, wordt soms al direct voor deze route gekozen. Maar ook in het westen zal dit de richting (moeten) zijn. Het vraagt echter wel heel wat: andere regelgeving, andere rollen voor overheden, andere spelers in het energiesysteem.

Meer informatie: G40-thema Duurzaamheid

Buckminster Fuller