Het Nieuwe Manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI) 2022-2025 brengt partijen bij elkaar en stimuleert ambitieus maatschappelijk verantwoord opdrachtgeverschap en inkopen. De overheid wil hiermee doelbewust de inkoopkracht inzetten, bijdragen aan bijvoorbeeld een circulaire economie, aan social return en klimaatdoelen behalen. Dit vertelde Stephan Brandligt tijdens de bestuurlijke verdiepingssessie op 17 november. Stephan Brandligt is bestuurlijk aanjager van het nieuwe Manifest en was als oud-voorzitter van Delft en lange tijd betrokken bij de G40 themagroep Duurzaamheid. Tijdens de bestuurlijke sessie gaf hij een toelichting op het manifest en riep gemeenten op het manifest te ondertekenen. Bestuurders die het Manifest MVOI ondertekenen, zeggen toe een actieplan MVOI voor 2022-2025 op te stellen, hun voortgang te monitoren en hierover jaarlijks te rapporteren aan het Rijk. Een feestelijke ondertekening van het nieuwe manifest vond plaats op 24 november 2022.

Zie ook: themagroep Duurzaamheid.