Er speelt veel op de woningmarkt en het thema wonen staat hoog op alle agenda’s. Er zijn tekorten voor allerlei groepen, uit de pan rijzende (huur/koop)prijzen en een forse bouwopgave van ongeveer 75.000 woningen per jaar. De woningmarkt is ook niet meer dezelfde als tien jaar geleden. Er is een toenemende behoefte aan flexibele woonvormen en contracten, steeds vaker worden verschillende type mensen in een woongebouw gehuisvest (magic mix) en steeds vaker worden woningen gedeeld om aan de woningvraag te voldoen. Ook zijn er nieuwe huisvesters bijgekomen en er wordt nagedacht over de toekomst van het sociale woningstelsel.

In dit kennisdossier focussen we op enkele belangrijke ontwikkelingen en vraagstukken. Per thema leest u wat er speelt, wat daarvan de achtergrond is, welke onderzoeken of experimenten worden uitgevoerd en welke inzichten we vergaarden.

De thema’s in dit kennisdossier zijn: Woningwet, sociale woningstelsel, realisatie woningen, particuliere huurmarkt & vrije sector, koopsector, flexibel wonen, souterain: onderkant van het wonen, woningdelen en het Wooncongres.

U kunt dit dossier raadplegen via kennisvanstadenregio.nl/verdieping/kennisdossier-woningmarkt

Contactpersoon 
Heeft u vragen, ideeën of suggesties met betrekking tot dit kennisdossier, dan kunt u contact opnemen met: Myrthe Sietsma van Platform31: myrthe.sietsma@platform31.nl