Sinds de verhoogde instroom van vluchtelingen in 2015 zijn gemeenten, corporaties en andere partijen aan de slag gegaan met het opnemen van vergunninghouders in de Nederlandse maatschappij. Het kabinet neemt het landelijke inburgeringsbeleid op de schop en voor gemeenten betekent dit onder andere dat zij meer regie krijgen.

Dit kennisdossier is opgezet om op een toegankelijke manier relevante wetenschappelijke en praktische kennis omtrent de inburgering van vergunninghouders te delen met gemeenten en andere partijen die zich hiermee bezig houden. De ontwikkelingen zijn ondergebracht onder de thema’s inburgering en huisvesting.

Kennisdossier Vergunninghouders en asiel is te vinden op kennisvanstadenregio.nl/verdieping/kennisdossier-vergunninghouders-en-asiel.

Contactpersoon 
Wenst u meer informatie over dit kennisdossier? U kunt contact opnemen met Simone 't Hooft, simone.thooft@platform31.nl.