Langer zelfstandig thuis wonen heeft vele kanten. Het gaat niet alleen om wonen, maar ook om welzijn, zorg en mantelzorg. Mantelzorgers spelen een belangrijke rol bij het ondersteunen van mensen die langer zelfstandig thuis moeten blijven wonen. Het bieden van hulp, zorg en ondersteuning kent echter zijn grenzen.

Er is er veel vraag naar woningen voor senioren en tegelijk staan er oude verzorgingshuizen leeg als gevolg van de wijzigingen in het zorgstelsel. Transformatie van leegstaand zorgvastgoed naar reguliere wooncomplexen ligt voor de hand. De praktijk blijkt echter weerbarstig. We zien veel nieuwbouwinitiatieven van particulieren, sociale ondernemers en woningcorporaties die nieuwe concepten van (samen)wonen in een complex met zorg en welzijnsvoorzieningen ontwikkelen. Dat is elke keer weer zoeken naar wat kan en mag.

In dit kennisdossier vindt u relevante informatie over al deze verschillende aspecten van het langer zelfstandig thuis wonen, in de vorm van publicaties en doorverwijzingen naar kamerbrieven.

Kennisdossier Langer zelfstandig thuis is te vinden op kennisvanstadenregio.nl/verdieping/kennisdossier-langer-zelfstandig-thuis.

Contactpersoon 
Wilt u meer informatie over dit kennisdossier? U kunt contact opnemen met Annette Duivenvoorden, annette.duivenvoorden@platform31.nl.