In dit dossier vindt u in één oogopslag de meest actuele informatie over sociaal ondernemerschap. Wij houden voor u alle actualiteiten bij, verzamelen relevante achtergrondinformatie en laten u zien welke bijeenkomsten u kunt bijwonen.

Sociaal ondernemerschap kent vele definities. De rode draad in alle definities is het op ondernemende wijze bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken. Tegelijkertijd moet er geld worden verdiend, want zonder een verdienmodel is de maatschappelijke impact niet van blijvende aard. Dat is wat sociaal ondernemers doen.

Het aantal sociaal ondernemers groeit, en daarmee ook de impact die ze realiseren én de economische bedrijvigheid. Die impact kan gericht zijn op een inclusieve arbeidsmarkt, betere zorg, minder armoede of een circulaire voedselvoorziening. In elke stad, dorp en regio zijn er sociaal ondernemende ideeën die met een extra duwtje in de rug werkelijkheid kunnen worden. Daar ligt een kans voor lokale overheden, om nieuwe banen te creëren of duurzaamheidsambities te realiseren.

U kunt dit dossier raadplegen via: www.platform31.nl/wat-we-doen/kennisdossiers/kennisdossier-sociaal-ondernemerschap.

Contactpersoon 
Heeft u vragen, ideeën of suggesties met betrekking tot dit kennisdossier, dan kunt u contact opnemen met: Sabina Gietema van Platform31.nl: sabina.gietema@platform31.nl.

Voor meer informatie: contactpersonen G40 sociaal ondernemerschap