De energietransitie is één van de grootste uitdagingen waar Nederland de komende decennia voor staat. We moeten energie besparen, meer duurzame energie opwekken en gebouwen van het aardgas afkoppelen en isoleren. Dat is niet alleen een technisch, maar ook een sociaal, economische en bovenal organisatorisch complexe opgave.

Het is belangrijk dat de energietransitie ook rechtvaardig is; de lusten en lasten moeten eerlijk verdeeld worden. Voor een grote groep mensen is de energietransitie niet haalbaar: zij kunnen de verduurzaming niet financieren of kunnen zelf geen maatregelen treffen omdat ze afhankelijk zijn van hun verhuurder. Voor hen komt ook de betaalbaarheid steeds meer onder druk te staan: de stijgende energiekosten en inflatie hebben er de afgelopen jaren voor gezorgd dat een grotere groep mensen hun energierekening niet of nauwelijks kan betalen. Daar refereren we naar als ‘energiearmoede’. De energieprijzen zullen de komende jaren blijven stijgen en dus is het van belang dat er wordt ingegrepen.

Dit kennisdossier bundelt de kennis en ontwikkelingen van de afgelopen jaren rondom de energietransitie en energiearmoede, verschillende (nood)maatregelen en voorbeelden van de rol die gemeenten hierin hebben en pakken.

Kennisdossier Energiearmoede is te vinden op kennisvanstadenregio.nl/verdieping/energietransitie-armoede-en-gedrag