In Nederland gebruiken we meer dan de helft van alle energie voor de warmtevoorziening van gebouwen. Sinds de jaren zestig komt deze warmte grotendeels uit het verbranden van aardgas. Een brandstof die we in het licht van het akkoord van Parijs en de ambities van het regeerakkoord (2017) gaan vervangen voor alternatieven. Dit kennisdossier geeft handvatten voor het maken van deze warmtetransitie.

Het kennisdossier is opgezet als knooppunt van kennis aangevuld met uitleg en duiding. Ongeacht uw bestaande kennis belicht het dossier verschillende aspecten van de warmtetransitie. Door middel van het linken naar aanvullende informatie en praktijkvoorbeelden kunt u dit eventueel nog verder uitdiepen. Elk onderdeel van het dossier geeft antwoord op één van de volgende vragen:

  • Waarom gaan we van het gas af?
  • Wat is de landelijke beleidsaandacht voor dit onderwerp tot nu toe?
  • Wat zijn de voor- en nadelen van de alternatieven voor aardgas?
  • Waar moet ik als gemeente rekening mee houden in de besluitvorming bij aardgasvrije wijken?
  • Welke financiële stimuleringsmaatregelen zijn beschikbaar voor eigenaar bewoners?
  • Welke partijen zijn betrokken en hoe betrekken we bewoners?

Focus

Het uitgangspunt van dit kennisdossier zijn bestaande woonwijken die momenteel aangesloten zijn op aardgas. Nieuwbouw, stadscentra, buitengebied en gebieden met gemengde functies van wonen en bedrijvigheid vallen niet binnen dit kennisdossier ondanks dat de kennis eventueel wel van toepassing is. Het kennisdossier is geschreven voor beleidsambtenaren bij de gemeente. De informatie kan echter ook van pas komen voor corporatiemedewerkers, wijkteams, bewoners, energiebedrijven en andere geïnteresseerden.

Kennisdossier Aardgasvrije wijken is raadpleegbaar via: www.platform31.nl/wat-we-doen/kennisdossiers/kennisdossier-aardgasvrije-wijken

Contactpersoon 
Wenst u meer informatie over dit kennisdossier? U kunt contact opnemen met: Anne Kunst, anne.kunst@platform31.nl.