In twee digitale bijeenkomsten, op 19 juni en 25 juni jl. kwam het duurzaamheidsnetwerk van de G40 bijeen onder leiding van de nieuwe voorzitter, wethouder Karin Dekker uit Assen. Dekker maakte de afgelopen maanden al kennis met de bestuurders duurzaamheid uit de G40. Middels een telefonische kennismaking sprak zij met hen over de focus van de themagroep, ideeën over samenwerking en betrokkenheid en de invulling van bijeenkomsten. Aan een van de uitkomsten uit deze gesprekken, vaker bij elkaar komen en ervaringen uitwisselen, is meteen gehoor gegeven met deze twee online sessies. Dekker blikt terug op een waardevolle uitwisseling:

“Ik ben erg blij met de hoge opkomst van bestuurders; 30 van de 40 steden zaten aan tafel. Je ziet dat er behoefte is om onderling uit te wisselen, misschien wel juist in deze coronatijd, waarin we veel vanuit huis werken. Bovendien zijn er belangrijke onderwerpen te bespreken zoals de Warmtewet 2.0 die afgelopen maandag in consultatie is gegaan. Het is belangrijk voor ons als G40 gemeenten om dicht op de ontwikkelingen te zitten – en te blijven. Dat kun je niet even uitstellen.”

De bestuurders spraken over de positie van gemeenten in het traject van de Warmtewet 2.0 en blikten terug op het bestuurlijk overleg van VNG, G4 en IPO met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het ministerie heeft maandag jl. de Rijksvisie marktontwikkeling voor de energietransitie gepresenteerd.
 

Daarnaast was prof. dr. Linda Steg, hoogleraar omgevingspsychologie aan de RUG, te gast. Steg en haar team doen onderzoek naar de vraag: wat motiveert mensen om duurzaam te handelen? Steg deelde een aantal factoren die bestuurders helpen om het draagvlak voor klimaatbeleid te vergroten:

  • Alleen informatie geven is zelden effectief. Creëer ruimte voor inspraak en neem zorgen van bewoners serieus;
  • Veel campagnes benadrukken wat mensen niet goed doen. Als je mensen aanspreekt op datgene wat ze wél goed doen, zijn ze eerder geneigd om nog meer te gaan doen. Mooi voorbeeld hiervan is de rijksoverheidscampagne ‘Iedereen doet wat’; 
  • Geld is een randvoorwaarde, maar voor veel mensen niet hét doorslaggevende punt;
  • De meeste mensen handelen niet vanuit eigenbelang, maar juist omdat ze zich zorgen maken om de ander of het milieu; 
  • Benoem de kosten en baten en geef daarbij inzicht in hoe deze zijn verdeeld. Als mensen het idee hebben dat dit eerlijk gebeurt, zijn ze sneller geneigd om ook zelf een steentje bij te dragen;
  • Het draagvlak voor duurzame maatregelen is vaak groter dan je denkt. Staar je niet blind op de (sociale) media. Die geven vaak een vertekend beeld en voeden populisme;
  • Wees als afzender integer en laat zien dat je competent bent. Mensen acteren pas als ze vertrouwen hebben in de goede bedoeling van de partij die verandering initieert. Hierbij hoort ook voorbeeldgedrag;
  • Maak het zichtbaar voor mensen. Concrete voorbeeldprojecten die de voordelen laten zien geven inzicht en vertrouwen en verkleinen de weerstand. 

Presentatie Linda Steg

Bekijk de presentatie van Linda Steg

 

 

 

Kon u er toch niet bij zijn? Het uitgebreide verslag, inclusief een opname van de presentatie van hoogleraar Linda Steg wordt via ibabs gedeeld. Heeft u vragen hierover of wilt u een agendapunt aandragen voor een volgend overleg? Neemt u dan contact op met de ambtelijk secretaris van de themagroep, Marieke de Blok via m.blok@assen.nl.

 

Meer informatie: themagroep Duurzaamheid.