Minister Adriaansens (EZK) omschrijft in een brief aan de Eerste en Tweede Kamer de hoofdlijnen van het beleid dat de minister van EZK in deze kabinetsperiode wil voeren op basis van het coalitieakkoord Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst.

De minister benadrukt dat gemeenten, provincies en andere regionale stakeholders als Regionale Ontwikkelings Maatschappijen (ROM’s), kennisinstellingen en het bedrijfsleven belangrijke partners zijn op thema’s als:

  • het missiegedreven innovatie- en topsectorenbeleid,
  • energietransitie,
  • verduurzaming van de industrie
  • scholing via leven lang ontwikkelen (LLO),
  • digitalisering van het mkb en
  • het benutten van innovaties.

    Op deze manier wil de minister de effectiviteit van zowel het EZK-beleid als dat van de regionale overheden versterken. Zij gaat hierover in gesprek met de regionale partners. Hiervoor benut de minister het bestaande bestuurlijk overleg Regionale Economie.

Lees de kamerbrief (ministerie van EZK, 7 februari 2022)

 

Meer informatie: Pijler Economie & werk