Afgelopen dinsdag maakte het kabinet bekend dat er 58,5 miljoen euro  beschikbaar wordt gesteld aan gemeenten om jongeren en jongvolwassenen meer perspectief te bieden in coronatijd. Voor het volledige nieuwsbericht klik hier.

Vorige week riep burgemeester Depla al op tot ‘doe iets voor jongeren, laat ze niet wegkwijnen’ via een interview in de Volkskrant. Hij stelde daar dat ‘jongeren de vergeten groep van de coronacrisis zijn’. Paul Depla noemt in zijn interview ook mogelijke oplossingsrichtingen, die initiatieven kosten geld. Het is mooi dat het kabinet en gemeenten nu de handen ineen slaan om deze oplossingen ook mogelijk te maken. Lees het volledige interview hier.

Werkgroep Depla

Dit is het eerste concrete resultaat van de Werkgroep Depla waar G40 voorzitter Paul Depla voorzitter van is. Cathalijne Dortmans, voorzitter van de Sociale Pijler is ook lid van deze werkgroep, evenals een mooi aantal G40-bestuurders; Sybrand van Haersma Buma, Jan Hamming, Peter Heijkoop en Koen Schuiling.

De werkgroep Depla is de opvolger van de Commissie Halsema en heeft tot doel:

 • De sociale impact van coronacrisis te volgen en opvallende zaken te signaleren;
 • Van daaruit onderwerpen en thema’s te agenderen op landelijke overlegtafels en/of bij gemeenten en/of andere maatschappelijke organisaties;
 • Gewenste doorbraken in de corona aanpak op het gebied van wet/regelgeving, financiën, samenwerking of anderszins met het rijk en andere partners te bespreken. Zie ook het VNG-bericht hierover.

Oproep VNG: Hoe helpt uw gemeente jongeren in coronatijd?

De werkgroep Depla stelt binnen 3 thema’s centraal: 

 1. Hoe houdt iedere jongere de mogelijkheid om zijn schooltijd op een goede manier af te ronden?
  Dat wil zeggen: met fysiek onderwijs, een volwaardig diploma en met een relevante stage. 
 2. Hoe helpen we jongeren veilig in contact met elkaar te blijven?
  Voor jongeren van alle leeftijden is het belangrijk om contact met elkaar te onderhouden, online en offline. Coronaproof-contact buitenshuis hoort daar ook bij. 
 3. Hoe zorgen we voor het mentaal welzijn van jongeren?
  COVID-19 grijpt ook in op het mentaal welzijn, vooral van kwetsbare jongeren. Om te voorkomen dat deze tijd blijvende sporen trekt in het vertrouwen van jongeren in zichzelf, in hun omgeving en in de overheid, is op korte termijn actie nodig om deze jongeren te ondersteunen.  

Een aantal gemeenten ontplooit al initiatieven om jongeren te ondersteunen of met hen in gesprek te gaan. De VNG is op zoek naar voorbeelden rond bovengenoemde drie thema’s. Wat doet uw gemeente aan een zinvolle schooltijd, veilig contact en mentaal welzijn voor jongeren? En ook: hoe pakt u het aan, hoe krijgt het vorm in de praktijk? Mogelijk baseert u zich op eerdere ervaringen of aanpakken? De VNG ontvangt uw praktijkvoorbeelden graag om andere gemeenten te kunnen inspireren. Inzenden liefst vóór 18 december, via praktijkvoorbeelden@vng.nl.   

Meer informatie: Sociale pijler van de G40