"Sociale ondernemingen en gemeenten zouden ideale samenwerkingspartners kunnen zijn. Beide willen maatschappelijke doelen bereiken, of het nu gaat om het weer laten meedoen in de samenleving van inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt, het hergebruiken van afval of het verminderen van eenzaamheid onder ouderen. In de praktijk is de samenwerking nog heel pril en moeizaam" aldus Joop Kluft, partner bij PwC. Hij was één van de inleiders van de bestuurderslunch sociaal ondernemerschap tijdens de Dag van de Stad op 29 oktober. De andere inleider was Willemijn Verloop, auteur van het boek Verbeter de wereld, begin een bedrijf. De directeur van Social Enterpirse NL wil de sector stevig neerzetten als partij die maatschappelijke opgaven op een ondernemende manier aanpakt, naast de overheid en stichtingen voor goede doelen. Willemien Vreugdenhil pleit voor meer inkoop van gemeenten bij sociale ondernemers.

Steeds meer gemeenten hebben belangstelling voor inkoop bij sociaal ondernemers, bleek tijdens de mede door de G40 georganiseerde masterclass sociaal inkopen op 9 oktober in Utrecht . Inkoop wordt makkelijker als sociale ondernemers duidelijk herkenbaar zijn (bijvoorbeeld voldoen aan de code sociaal ondernemen) of hun maatschappelijke impact kunnen aantonen. Hiervoor is het 'Impact Pad' ontwikkeld.  Hierover vindt een tweede masterclass plaats op 8 november.

masterclass

Tijdens de bestuurderslunch was aan de orde of het Nederlandse rechtsstelsel voldoende mogelijkheden biedt voor sociale ondernemers. Willemien Vreugdenhil ziet vooral de herziening van de Wet Markt en Overheid als knelpunt. Het hierin gemaakte onderscheid tussen markt en overheid helpt niet bij het laten uitvoeren van maatschappelijke opgaven door sociaal ondernemers. Gemeenten besteden volgens Willemien Vreugdenhil nog te veel in, en zijn zo concurrenten voor sociale ondernemers.

Zie ook: