Op 24 september hield de Tweede Kamer een Algemeen Overleg over de NOVI. Dit was aanleiding voor de NOVI-Alliantie (o.a. G40, VNO-NCW, NEPROM, Rover, Staatsbosbeheer, NS, Leerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft) om een schriftelijke reactie te sturen naar de Commissie Binnenlandse Zaken over de onlangs verschenen Nationale Omgevingsvisie en de bijbehorende Uitvoeringsagenda.

In de brief worden acht stappen benoemd die volgens de Alliantie nodig zijn om tot uitvoering van de NOVI te komen:

  • ​Stel uitvoering van urgente ruimtelijke opgaven centraal;
  • Versterk de rol van het Rijk en functioneer ook echt als één overheid;
  • Ga coalities aan met maatschappelijke organisaties en marktpartijen;
  • Zet in op het instrument van de Regionale Investeringsagenda’s (RIA’s);
  • Ontschot overheidsbudgetten en bundel investeringen regionaal;
  • Maak structureel middelen vrij voor uitvoering van de NOVI;
  • Zet middelen selectief in;
  • Beperkt het aantal instrumenten en maak ze krachtig.

Meer informatie: Fysieke Pijler van de G40.