Eind juni 2018 is het Impactpad gelanceerd op initiatief van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Buitenlandse Zaken en Economische Zaken en Klimaat. Het instrument is bedoeld om de toegevoegde waarde van sociaal ondernemers op eenduidige wijze te meten en zichtbaar te maken. Platform31 organiseerde samen met de G40 en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een bijeenkomst over impact meten.

Aan de deelnemers werd de tool toegelicht en met voorbeelden uit Noord-Brabant en Noord-Nederland werd getoond wat impact meten in de praktijk betekent. Centraal tijdens deze middag stond de vraag: wat kan je als gemeente of provincie met deze tool?

Het Impactpad heeft voor de impactvelden arbeidsparticipatie, sustainable value chains en circulaire economie indicatoren opgenomen. De tool is ontworpen voor ondernemers maar kan ook door andere partijen zoals overheden en financiers worden ingezet. Het werkt met een groeipad waarlangs het impact wordt gemanaged. De meeste indicatoren zijn niet in monetaire waarde uit te drukken. Dit maakt dat er voorzichtigheid geboden is bij het vergelijken van de toegevoegde waarde van sociale ondernemingen. Vergelijken kan het beste per thema mits je rekening houdt met het niveau van de onderneming op het groeipad.

Uit de praktijk leren we dat ondernemers en gemeenten vaak een andere taal spreken en dat werpt barrières op in de samenwerking. Toch liggen er genoeg kansen om dichter bij elkaar te komen:

  • Gebruik het Impactpad als referentiekader en kijk als gemeente waar een onderneming volgens het groeipad staat en bepaal van daaruit wat je van een partij kunt vragen.
  • Maak bijvoorbeeld gebruik van een aanbestedingstraject waarbij je met de markt samen bepaalt wat er nodig is en wat de uitkomsten zullen zijn (‘concurrentie gerichte dialoog’).
  • Als gemeente kan je overwegen om van alle ondernemingen (‘reguliere’, sociale en wijkondernemingen) naast een financieel business model standaard een impact business model te vragen. Hierdoor kan het denken in impact (meten) meer gemeengoed worden.

Zie ook: werkdossier Sociaal Ondernemerschap.