Bestuurlijke ondertekening

Op 26 september gaven het G40 stedennetwerk en de ministeries van BZK en VWS een bestuurlijk startsein voor het Innovatieprogramma Langer thuis | Inclusieve wijk. Dit programma maakt deel uit van het Programma Langer thuis, Actielijn Wonen van de ministeries van VWS en BZK.

langer thuisMensen willen (en moeten) zo lang mogelijk thuis wonen. Tegelijkertijd laat de praktijk zien dat huisvesting hier niet altijd even geschikt voor is. Een veilige omgeving met de juiste zorg is heel belangrijk voor kwetsbare bewoners.

Het Rijk wil gemeenten stimuleren en ondersteunen bij het op orde krijgen van woningen en woonomgevingen om zo onze woonwijken geschikt maken voor alle mensen. Daarom startte de G40 samen met Platform31 een kennisprogramma. Twee jaar lang werken 24 wooncoalities samen met Platform31 aan wijken waar kwetsbaren erbij horen.

Het innovatieprogramma Langer thuis – Inclusieve wijk is een samenwerking van Platform31, G40-Stedennetwerk, ministerie BZK en ministerie VWS.

Lees ook:

filmpje

Een kort filmpje over het innovatieprogramma Langer thuis – Inclusieve wijk. Verschillende gebiedscoalities en Platform31 spreken ambities uit over een perspectief op goed wonen, bloeiende huizen van de wijk en levendige gemeenschappen. 

kaart coalitie