De G40 is goed vertegenwoordigd in de VNG taskforce die onder leiding van Boaz Adank bezig is met een plan voor economisch herstel. Tijdens de bestuurlijke netwerkdag werd het plan verduidelijkt en verdiept in een zestal deelsessies. Te gast waren Laurens Jan Visser, directeur bij MKB Nederland en Mirjam Visscher, directeur bij het ministerie van EZK.

Hoofdthema’s zijn de ondersteuning van het MKB en het menselijk kapitaal  in een transformerende economie.

“Economisch herstel is niet terugveren naar hoe het was voor de uitbraak van COVID-19 pandemie, maar vooruit veren naar de economie van de toekomst. De samenwerkingsenergie van ondernemers, maatschappelijke instellingen, inwoners en overheid zal gericht zijn op verdienmodellen waarmee we grote transformaties kunnen versnellen: circulaire economie, inclusie/(positieve) gezondheid en digitalisering.” Aldus Pieter Meekels, voorzitter van de G40 Pijler Economie en Werk. De transities werden tijdens de G40 bestuurlijke netwerkdag behandeld in verschillende deelsessies.

Daarnaast kwam het thema binnensteden aan de orde. Ondernemers in binnensteden staan door de crisis zwaar onder druk, de opgave is om binnensteden vitaal te houden. Ze zijn belangrijk voor het vestigingsklimaat en het voorzieningenniveau in de regio. Nieuwe verdienmodellen zijn noodzakelijk.

De G40 werkt verder aan het gemeentelijke plan voor economisch herstel, de ideeën opgedaan tijdens de bestuurlijke netwerkdag worden verwerkt in de uitwerking van de paper Gemeenten partner in economisch herstel en transitie (pdf).

Meer informatie Pijler Economie en werk