Een gezelschap van 30 professionals (waarvan meer dan 20 steden) ontmoetten elkaar op 18 februari om sociaal ondernemerschap in de eigen gemeente een vlucht te laten maken. Deze dag stond in het teken van inspireren, leren en netwerken. Aan bod kwamen het landelijk beleid om sociaal ondernemers te faciliteren, vervolgonderzoek over samenwerking tussen gemeenten en sociaal ondernemers en de Impact Days in 2020. Wat valt er op? En wat pikken we hiervan mee voor de toekomst?

Sociaal ondernemerschap of impact-ondernemerschap?
Met een op de grond geplaatste denkbeeldige as – waarbij de ene as liep van sociaal ondernemerschap heel nauw opvatten (gericht op arbeidsparticipatie) tot heel ruim (van arbeid tot duurzaamheid tot circulair) – werd duidelijk dat beide groepen vertegenwoordigd waren. Langs de tweede as werd duidelijk dat er verschil was tussen de perceptie op sociaal ondernemerschap. Sommige steden (zoals Amsterdam) richten zich voornamelijk op social firms terwijl een andere steden haar focus verlegt naar ondernemers met impact (Haarlem, Groningen). Door de denkbeeldige assen werd er meteen actief genetwerkt met collega’s.

Wat opvalt tijdens de kennismaking is dat de inzet op sociaal ondernemerschap erg varieert. Sommige gemeenten zitten in de onderzoekende fase, anderen willen ermee aan de slag maar weten niet goed hoe en er zijn die al een actieplan uitvoeren.

Ervaringen van een sociaal ondernemer: Happy Tosti

Happy TostiOndernemer Wibe Smulders van Happy Tosti vertelt over zijn droom om voor 2023 minimaal 500 mensen met een arbeidsbeperking aan een betaalde baan te helpen. Op dit moment heeft Happy Tosti 7 restaurants en heeft het bedrijf al meer dan 120 mensen met een arbeidsbeperking aan een betaalde baan geholpen. De onderneming groeit hard en staat open voor gemeenten om zich te vestigen. Smulders vertelt er wel direct bij dat de samenwerking met gemeenten af en toe als uitdagend wordt ervaren. Zo is er veel administratie en financieel risico wat ten laste komt van de onderneming met betrekking tot loonkostensubsidie. Smulders geeft gemeenten die willen samenwerken met (sociaal) ondernemers daarom twee gouden tips:

  1. Draai de vraag om. Voor welke maatschappelijke uitdaging zoekt u als gemeente een oplossing? En welke ondernemingen kunnen daarbij helpen?
  2. Beoordeel impact. Beoordeel naast het businessmodel ook het impact van een (sociale) onderneming. Bekijk die impact in relatie tot de uitdagingen waar uw gemeente voor staat.

Ook met sociaal ondernemerschap aan de slag?
In het kennisdossier Sociaal ondernemerschap vindt u de presentaties van de deelsessies (BMC, PWC en de Impact Days). En u vindt er de lessen die zijn uitgewisseld.