Op 29 november bespreekt de VNG in een buitengewone ALV (BALV) het Klimaatakkoord. Het VNG-bestuur vindt dat er voldoende aanvullende afspraken zijn gemaakt over de randvoorwaarden: haalbaar en betaalbaar, de juiste bevoegdheden voor gemeenten en vergoeding van toename uitvoeringslasten. Op de BALV zal het bestuur aan haar leden voorleggen om van start te gaan met het Klimaatakkoord. In de themagroep duurzaamheid blikten G40 en VNG alvast vooruit op deze behandeling.

Eerder heeft de G40 bij onder meer het Kabinet haar zorgpunten gedeeld. De G40 hebben vooral zorgen over de regie rol die gemeenten krijgen. De regie voor de verduurzaming van alle woningen en al het vastgoed komt bij de steden te liggen en zij zijn verantwoordelijk voor bijvoorbeeld het al dan niet toepassen van collectieve warmtenetten. De G40 steden zullen daarom bij de behandeling van het Klimaatakkoord aandacht geven aan de financierbaarheid van maatregelen, de relatie van de wijkaanpak met stedelijke vernieuwing en duidelijkheid over de governance van warmtenetten.

Verder sprak men over het proces en de vorming van regionale energie regio’s en de manier van samenwerken tussen Rijk en gemeenten. Er is afgesproken dat een aantal G40 wethouders duurzaamheid zich gezamenlijk zullen buigen over mogelijke moties om op de BALV voor de positie van middelgrote steden aandacht te vragen.

Wilt u meer weten? Op 8 oktober is er een landelijke bijeenkomst waar VNG in gesprek gaat met haar leden.