Op 28 oktober vond de G40 bestuurlijke verdiepingssessie plaats over de stijgende aardgasprijs. Spreker Teun Bokhoven, voorzitter en initiatiefnemer van de Nederlandse Vereniging van Duurzame Energie (NVDE), vertelde over de ontwikkelingen in de markt, gaf hier zijn visie op en deelde zijn ervaringen en adviezen met de aanwezigen. Hij begrijpt de frustratie van gemeenten over het uitblijven van ondersteuning vanuit het Rijk voor de organisatie van het Klimaatakkoord. Hij adviseert gemeenten onder meer:

  1. te onderzoeken hoe landelijk of regionaal samengewerkt kan worden en hoe ondersteuningsstructuur gebundeld kan worden en
  2. te blijven streven naar uitbreiding van expertise en capaciteit binnen de gemeente om de klus te kunnen klaren.

Brief aan BZK over verduurzamen woningen en verlagen energienota
Ook werd tijdens de sessie op 28 oktober besloten namens de G4 en G40 gemeenten, Woonbond en Aedes een brief te versturen over de noodzaak van het structureel verduurzamen van woningen om energiearmoede te voorkomen. Deze brief is op 8 november verstuurd aan de Kamercommissie van BZK voor het begrotingsoverleg Wonen en Ruimte op 15 november. De VNG ondersteunt de brief.  De pers hebben we diezelfde dag met een persbericht geïnformeerd over de brief. Dit is in diverse media geplaatst.

Meer informatie: themagroep Duurzaamheid