Tijdens de netwerkdag was dit de eerste Fysieke pijler-vergadering met Maaike Veeningen als nieuwe voorzitter. De pijlerbijeenkomst stond in het teken van het PBL-rapport Grote Opgaven in een beperkte ruimte en de nieuwe Ruimtelijke Verkenning die het PBL nu opstelt en volgend jaar verschijnt. David Hamers, hoofdonderzoeker voor Grote Opgaven in een beperkte ruimte, presenteerde het rapport en de stand van zaken van de Ruimtelijke Verkenning. Hij ging onder meer in op het toenemende belang van bodem en water bij besluiten over gebiedsontwikkeling en de rol van het Rijk bij de ruimtelijke ontwikkeling van ons land. Het PBL heeft het beeld dat de regio’s beter en integraler samenwerken dan het Rijk en dat ontkokering bij het Rijk nodig is. In het levendige gesprek na de presentatie is onder andere gesproken over het belang van luchtkwaliteit, naast water en bodem en over de rol van de stad in de regio als het gaat om ruimtelijke opgaven.

Meer informatie: Fysieke pijler