Tijdens de bestuurlijke netwerkdagen van de G40 kwam op donderdag de Fysieke pijler voor het eerst bij elkaar in de nieuwe samenstelling en met Maaike Veeningen als nieuw gekozen voorzitter. De opkomst was hoog, met zo’n 35 bestuurders. Naast een aantal bekende, waren er ook veel nieuwe gezichten in de pijler.

We startten met een stadswandeling langs een aantal plekken in Almere die herontwikkeld worden en waar groen en kunst toegevoegd zijn in de openbare ruimte om de binnenstad aantrekkelijker te maken. Ivonne de Nood (projectdirecteur Centrum Almere 2040) vertelde tijdens de wandeling over de transformatieopgave van het centrum van Almere. De wandeling eindigde bij het WTC. Op de 26e verdieping van dat gebouw wachtte programmadirecteur Almere 2.0 Bart Witmond ons op en nam ons kort mee in het ontstaan en de toekomstige ontwikkeling van de stad.

De Fysieke pijler koos voor een duo-vicevoorzitterschap van Hanneke Steen (Hengelo) en Bas van der Pol (Tilburg). In dit bericht stellen zij zich voor.

In de Fysieke pijler hadden we ook twee belangrijke samenwerkingspartners te gast: Desiree Uitzetter, voorzitter van de Neprom en Martin van Rijn, voorzitter van Aedes. Zij vertelden over hun organisaties en de verbanden met de G40. In het gesprek kwamen gezamenlijke ambities aan de orde, zoals goede leefkwaliteit in nieuwe en bestaande wijken en belangrijke knelpunten, zoals de schaarste aan materialen en menskracht die de nieuwbouw en verduurzaming van woningen vertragen, terwijl de behoefte daaraan zo groot is.

De Fysieke pijler wil aan de slag in een aantal themagroepen:

 • De themagroep Woningmarkt gaat door met Karin Schrederhof (Delft) als trekker. Naast woningbouw en volkshuisvesting, gaat de themagroep ook aan de slag met leefbaarheid in wijken en de verbinding met de doelen in de sociale pijler.


  De themagroep Woningmarkt kwam op de bestuurlijke netwerkdag bijeen. Karin Schrederhof, wethouder Delft en Ronald Weerwag, wethouder Zoetermeer zijn gekozen tot respectievelijk voorzitter en vice-voorzitter van de themagroep Woningmarkt. In het licht van de programma’s van de minister van VRO brachten zij, in gesprek met elkaar, de onderwerpen in en dat zij met elkaar willen optrekken in deze opgave; voldoende en betaalbare woningen voor alle inwoners van de G40-steden. De focus ligt op de volkshuisvesting, bouw van betaalbare woningen en andere oplossingen voor het woningtekort. Ook de vraagstukken rond leefbaarheid en vitaliteit in bestaande wijken wordt in deze opgave meegenomen.

  Wil je hier meer over weten en/of overweeg je aan te sluiten: mail of bel de secretaris Anneloes Blankendaal: Anneloes.Blankendaal@platform31.nl of 06 5794 2206.
   

 • De themagroep Omgevingswet gaat verder als themagroep Leefomgeving & stedelijke transformatie. Alle vraagstukken rond integrale gebiedsontwikkeling in steden, ruimtelijke kwaliteit, combineren van functies in schaarse ruimte en rijksbeleid als de Novex en Mooi Nederland, komen hierin aan de orde. Liesbeth Grijsen (Deventer) en Martina Huijsmans (Delft) zijn de trekkers van deze themagroep.

  De nieuwe themagroep Leefomgeving en Stedelijke Transformatie kwam vrijdagmiddag bij elkaar om de belangstelling en haar scope te verkennen. Er was animo uit 16 steden voor deelname, waarvan er ook 10 aanwezig waren. Wethouders brachten in dat zij graag samen zouden willen optrekken in de grote opgaven in de leefomgeving, de beperkte beschikbare ruimte, de sturing en ambities van het Rijk en provincies in de grote programma’s zoals Mooi Nederland: Hoe doen we dat als steden? We delen best practises in ontwikkeling en zitten tegelijkertijd bovenop de inwerkingtreding van de Omgevingswet en hoe we daar mee moeten en kunnen werken. 

  Wil je hier meer over weten en/of overweeg je aan te sluiten: mail of bel dan de secretaris Margriet Achtereekte: me.achtereekte@deventer.nl of 06 2197 5104.
   
 • Ook de themagroep Duurzaamheid gaat door, de komende tijd onder andere met energiearmoede, warmtenetten, circulariteit en de realisatie van het klimaatakkoord. Claudio Bruggink (Hengelo) en Tanja de Jonge (Dordrecht) zijn de nieuwe voorzitters van deze themagroep. René Tuijn (Zaanstad, links op de foto) is de nieuwe vicevoorzitter. Vanuit de themagroep Duurzaamheid is er behoefte meer te doen op het thema circulariteit. Die wens is er ook in de pijler Economie & Werk. De pijler besluit later in welke vorm de G40 daarmee aan de slag gaat. Lees wat de speerpunten van themagroep Duurzaamheid zijn in de komende periode.

voorzitters duurzaamheidDe nieuwe voorzitters zijn trots dat zij in duo het voorzitterschap van G40 themagroep Duurzaamheid mogen verzorgen. Tanja de Jonge: “samen met Claudio en de themagroep wil ik me inzetten voor een versnelling en intensivering van onder meer de energietransitie.” Claudio Bruggink: “Mijn ambitie is om met elkaar gemeenten in staat te stellen om de enorme opgave rond de verduurzaming waar te maken en te zorgen voor een lage energierekening.” De breedte van de onderwerpen onder de Klimaatopgave en de toenemende urgentie van deze onderwerpen zijn groot. Een duovoorzitterschap met een evenredige verdeling van aandachtsgebieden in de komende periode is hiervoor heel passend.

Wil je hier meer over weten en/of overweeg je aan te sluiten bij de themagroep Duurzaamheid: mail of bel dan de secretaris Ellen Salverda: duurzaamheid@g40stedennetwerk.nl of 06 1532 0574.

Tot slot is er een aanbod van het ministerie van IenW om met de G40 samen te werken op het gebied van slimme mobiliteit in de steden. Wim Willems (Apeldoorn) is de trekker van deze samenwerking. Plan is om tot concrete samenwerking te komen tussen G40-steden en het Rijk en daarvoor ook middelen beschikbaar te krijgen uit het Mobiliteitsfonds.

Alle themagroepen gaan aan de slag om doelen ten aanzien van kennisdeling, -ontwikkeling en lobby te formuleren, zodat we tot goede speerpunten voor de pijler in deze bestuursperiode komen. De sfeer in deze eerste bijeenkomst was positief en enthousiast. Dat houden we graag vast.

Bestuurders die niet bij de netwerkdagen aanwezig waren en wel interesse hebben om deel te nemen aan de Fysieke pijler, kunnen zich daarvoor aanmelden bij Renée Veldkamp (secretaris fysieke pijler) door een mail te sturen aan r.veldkamp@nijmegen.nl.

Hanneke Steen en Bas van der Pol stellen zich voor

Steen - Van der Pol

Wij zijn Bas van der Pol en Hanneke Steen, het duo dat de komende jaren het vicevoorzitterschap van de Fysieke pijler gaat invullen. We hebben elkaar gevonden in de ambitie om te werken aan de brede opgaven die we in het fysieke domein hebben, en ervoor te zorgen dat er verbindingen (blijven) bestaan. Binnen de pijlers van de G40 en ook de regio’s. We vullen elkaar goed aan: Bas kent de praktijk van stedelijke ontwikkeling en heeft kennis van ruimtelijke kwaliteit, ik heb de ervaring bij het Rijk en de departementen en vooral ook de koppeling ontwikkeling en mobiliteit. En zo kunnen we Maaike helpen bij de grote maatschappelijke ontwikkeling

 • Hanneke Steen
  Mijn naam is Hanneke Steen, 39 jaar en wethouder in Hengelo. In mijn portefeuille heb ik mobiliteit en bereikbaarheid, financiën en inwonerparticipatie. Wat mij betreft de ultieme combinatie van werken aan een bereikbare stedelijke omgeving en stedelijke ontwikkeling, sturen op middelen om concrete resultaten te bereiken en vooral: in samenspraak met voor wie we dat doen.

De rode draad in mijn CV is onmiskenbaar die van het fysieke domein en de infrastructuur: ik was 4 jaar waterschapper en vervolgens werkte ik 12 jaar bij Rijkswaterstaat en het ministerie van IenW, de laatste jaren in directiefuncties. De wereld van ruimtelijk beleid, complexe projecten, de schop in de grond, uitvoering en een dynamische politieke omgeving. Ik hou van scherp besturen voor een uitdagende en duurzame toekomst. Ik vind het dus heel eervol dat ik dat in ‘mijn’ stad Hengelo mag voortzetten als wethouder met deze mooie portefeuille.

Wat ik ook geleerd heb in die jaren bij het waterschap, de rijksoverheid en in mijn 6 jaar als fractievoorzitter, is dat je in je eentje niets bereikt. Ook niet als je je alleen op je eigen gemeente richt. Dat is ook de reden dat ik in Twente bestuurlijk trekker ben van een ‘coalition of the willing’ voor de regionale bereikbaarheid. Ons gezamenlijke verhaal zet ons als sterke regio op de kaart en leidt tot effectieve samenwerking en resultaten in de regio, provincie, met het rijk en in Europa.

Top dus dat de G40 er is en daar draag ik graag aan bij. Het geeft mij de gelegenheid in de breedte van de fysieke pijler mee te denken en doen. En zo kan ik ook mijn ervaring delen ten aanzien van de brede verstedelijkingsopgave, MIRT-systematiek, digitalisering in het fysieke domein, projecten en aannemerij, smart mobility, assetmanagent en relatiemanagement. Daarnaast heb ik een breed Haags netwerk op directieniveau in bijna alle departementen en weet ik goed hoe de Haagse hazen lopen.

 • Bas van der Pol

Mijn naam is Bas van der Pol, 43 jaar en sinds voorjaar 2021 wethouder in Tilburg. Ik ben geboren en opgegroeid in deze stad, woonde de afgelopen tien jaar in Rotterdam en verhuis binnenkort weer terug. Mijn portefeuille bestaat uit stedelijke ontwikkeling, ruimtelijke ordening, gebiedsontwikkeling, omgevingskwaliteit en economie.

Ik ben opgeleid als bouwkundige en studeerde architectuur aan de TU in Eindhoven. Daarna werkte ik voor het Centrum voor Architectuur en Stedebouw Tilburg (CAST) en voor het Architectuur Instituut Rotterdam, waar ik de laatste jaren tot de start van mijn wethouderschap ook directeur-bestuurder was. Daarnaast mocht ik bijdragen aan de transformatie van stedelijke gebieden, waaronder de Spoorzone in Tilburg.

Mijn werk is de afgelopen 15 jaar gericht geweest op het bijdragen aan een aantrekkelijke, vitale, duurzame, gezonde en rechtvaardige leefomgeving. En dat blijft zo. Er is niets zo mooi als werken aan de kwaliteit van onze leefomgeving. Ik wil daarbij altijd de verbinding maken tussen ruimtelijke, sociale en economische stadsontwikkeling en tussen overheden, de markt en bewoners. Vanuit de overtuiging dat iedereen kan bijdragen en we samen de stad en het landschap beter en mooier maken. Ik ben dan ook blij te zien dat er een opgave ligt om de fysieke pijler nadrukkelijker te verbinden met de sociale en economische. Daar wil ik me binnen de G40 graag voor inzetten.

Want de opgaven van vandaag laten zich niet beperken tot gebiedsontwikkeling, stedelijke ontwikkeling of de transitie van het landelijk gebied. De opgaven van vandaag zijn complex en samenhangend. Ze overschrijden de grenzen van disciplines, rollen en schaalniveaus. En dus zeker ook die van het lokale bestuur. We kunnen als collectief van betrokken mensen vanuit het lokale ook landelijk het verschil maken en tegelijk samen bijdragen aan de internationale positie van Nederland. Vanuit een voorbeeld stellende traditie op het gebied van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, bestuurlijke vernieuwing en ruimtelijk ontwerp. Ik heb er enorm veel zin in om daar samen de schouders onder te zetten.