Met de recente benoeming van Ina Adema (burgemeester van Lelystad) als vicevoorzitter en penningmeester van het dagelijks bestuur van de G40, verandert er ook iets voor de factuurafhandeling van de G40. Met ingang van 1 april aanstaande gaat de financiële administratie van de G40 over van Gouda naar Lelystad.

Dat betekent onder meer dat facturen voor de G40 vanaf die datum in Lelystad moeten worden ingediend en dat de inning van de contributie eveneens via Lelystad gaat verlopen. Het mailadres hiervoor is g40@lelystad.nl. Contactpersonen in Lelystad voor vragen in geval van facturen of de contributiebetaling zijn Ellen Coppens en Anny Hendriks.

De gemeente Gouda heeft de financiële administratie, de contributie-inning alsmede het vervaardigen van begrotingen en jaarrekeningen van de G40 verzorgd vanaf 2015 onder bestuurlijke aansturing van de voormalige burgemeester van Gouda, Milo Schoenmaker, en met ambtelijke ondersteuning van Ayrin van Dal-Peters en Harry de Jong.