Onze economie verandert, door de coronacrisis wordt dat nog duidelijker. Een diploma dat je lang geleden hebt gehaald, sluit vaak niet meer aan bij de economie en banen van vandaag. Belangrijker worden vaardigheden. Met de juiste vaardigheden kan je de overstap maken van een baan waar minder vraag naar is, naar een baan waar wel vraag naar is. Op 25 november organiseerde de G40 een expert-sessie over het matchen van bedrijven en werkzoekenden op basis van vaardigheden (skills).

Hafid Ballafkih van de Hogeschool van Amsterdam gaf een overzicht van alles wat belangrijk is bij het matchen van bedrijven en werkzoekenden. Het zou handig zijn als er een landelijke standaard zou zijn om vaardigheden in kaart te brengen, maar die is er nog niet. Michel Peters van het UWV werkt daar wel aan; Compentent NL. Ondertussen zijn er diverse aanbieders op de markt van skills-paspoorten, ze mochten in een pitch de voordelen van hun paspoort aanprijzen.

Een aantal regio’s is al aan de slag met skills-paspoorten, een aantal andere regio’s denkt er over na. Verschillende paspoorten zijn op zich niet erg, het is wel handig als ze passen binnen een aantal landelijke standaarden om uitwisselbaar te kunnen zijn. Gelukkig wordt Competent NL van onderop opgebouwd, dus daar liggen kansen. De G40 kan een rol spelen in de kennisdeling tussen steden, en wellicht ook in de discussie over een landelijke standaard.

Lees het verslag Skills-aanpak: overzicht en overwegingen 

Meer informatie: Pijler Economie & Werk van de G40.